Rabobank clubsupport!

 
Ben je lid van de Rabobank en wil je de Ljeppersklup Burgum steunen?
 
Open de Rabo app en volg de stappen:
1 Ga naar: service
2 Ga naar: lidmaatschap
3 Klik op clubsupport
 
Ga naar het overzicht deelnemende clubs en selecteer Ljeppersklup Burgum als een van de drie favorieten en stemmen maar.
 
Geen app. Ga dan naar www.rabobank.nl/clubsupport en breng je stem uit.
 
Bv en je nog geen lid? Registreer je dan gratis via de Rabo app.
 
Stemmen kan t/m 25 okt. 2021.
Alvast hartelijk dank namens de Ljeppersklup Burgum. 😍

Meer info

Afsluiting fierljepseizoen 2021 (25 sept.!!!)

Na een prachtig NK, een week eerder, hebben we als club een geweldig seizoen afgesloten. Bij de wedstrijden in juli en augustus werden we als accommodatie al getrakteerd op meer dan 40 PR’s op één wedstrijddag in de 3e, 2e en 1e klas. Net als een week eerder was het ook nu weer prachtig weer. De jeugd, die nog een wedstrijdje wilde springen, hebben zich op vrijdagmiddag nog even voorbereid d.m.v. een laatste training van Bart. Wat mij toen het meest verbaasde was de 4-jarige Yfke Rixt Struiksma. Als volleerd fierljepster klom ze de klimpaal uit en in de top zwaaide ze naar haar moeder met de kreet: “Sjoch mem!”.

Ze was zaterdagmiddag getuige van de jeugdwedstrijd. Toen ik haar vroeg of ze ook patat met een snackje kwam eten kon haar middag niet meer stuk. Bij herhaling kwam ze bij me langs voor een ‘high-five’ of een ‘box’. Toen ik haar vroeg of ze een frikandel of een kroket wilde was haar antwoord duidelijk. Het was dan ook een feest om haar bij de club aan tafel te zien.

We waren getuige van een prachtige spannende wedstrijd bij de meisjes en de jongens op de jeugdschansen. De wedstrijd bij de meisjes bleef ook tot de laatste sprong spannend omdat Yrsa had ingestemd met deelname buiten mededinging.

Meisjes jeugdschansen:

Naam: 1e 2e 3e Pl.
Lieke Douwes 5,43 5,80 6,07 3
Lotte Post 5,25 5,67 N
Anna Sietsma 5,59 6,69 6,54 2
Silke van Kammen
Femke Pytsje Struiksma 6,37 6,20 7,25 1
Yrsa Maats 8,81 N N BM

                                         

Jongens jeugdschansen:

Naam: 1e 2e 3e Pl.
Lars Geerdink 7.05 7.03 6.70
Daniël Haanstra 7.34 7.34 7.52 2
Wout Dijk 7.07 7.10 7.43 3
Jildert Veltman 6.91 7.47 7.65 1

Omdat de andere leden hadden gekozen voor voetbal in de opblaasbare bording werd hierna het veld ingericht.  De loting werd verricht door de gelegenheids-aanvoerders Chris, Hidde, Auke-Jan en Jasper. Er ontspon zich een spannend toernooi met zelfs ouders (op Zweedse klompen) op de goal. . De teams van Hidde en Auke Jan speelden om de 3e en 4e plaats. Deze spannende kruisfinale eindigde met een 3-3 eindstand. Penalty’s moesten de beslissing brengen. Maar liefst 12 penalty’s per team moesten uitsluitsel geven. Team Hidde 4 en team Auke Jan 3.

Hierna was het theater voor team Chris en team Jasper voor de 1e prijs. Een bloedstollende finale leverde de winst (4-3) op voor het team van Chris.

Inmiddels waren de barbecues op ’stoom’ gebracht en kregen we als leden en vrijwilligers een geweldig buffet voorgeschoteld. Met dank aan de dames van de catering.

NK fierljeppen 2021 Burgum

Pytrix Westra zorgt voor enige podiumplaats

Burgum – Dat is wel eens anders geweest. We hebben het over de bezetting van het podium tijdens het nationale kampioenschap fierljeppen. Dat werd voor de tweede achtereenvolgende keer op de schansen in Burgum gehouden. Organisatorisch werd het een succes, maar sportief liet het hele Fryske fierljeppen het eigenlijk een beetje afweten, want van de vijf nationale titels gingen er slechts twee naar het heitelân. Te weten bij de meisjes en de vrouwen, de rest, de jongens, de junioren en de senioren heren was voor de vertegenwoordigers van de PHB, de Polsstok Bond Holland. Met name bij de mannen senioren lieten de Friese deelnemers het afweten. In sportief opzicht was het overigens, zeker objectief bekeken, mede door de welhaast ideale omstandigheden, een alleszins geslaagd evenement.

corona

Vorig jaar werd dit NK ook in Burgum gehouden, maar toen werd het evenement zwaar getekend door de toen rondrazende corona. Dat was deze keer een stuk aangenamer, al werd er wel degelijk ‘aan de poort’ gecontroleerd. Gelukkig had met daarvoor ‘eigen mensen’ gekozen en dat betekende dat een en ander vlot verliep. Ik heb een van mijn zoons zo ver gekregen om de benodigde app op de telefoon, die overigens van mijn vrouw is, ik heb zelf nog een stokoude Nokia, te installeren. Die Nokia mag ik van mijn jongens niet wegdoen: “Dy wurdt aanst jild wurdich… as museumstik.” Maar ik heb dus geen probleem om binnen te komen, dat zou ook de eerste keer zijn geweest. “Dêr op ‘e bult is in perstribune, dêr is wol in plakje foar dy”, aldus de uiterst vriendelijke mevrouw die mij ontvangt. “Mar”, zegt ze er met een brede glimlach achteraan, “dy kennende silst wol in eigen plakje ha.” Dat heeft ze goed gezien, ik zit liever niet achter een tafel, dan zit ik ‘vast’ en dat is lastig met een camera. Ik zoek dus mijn vaste stek op, op zeg maar de zuidelijke polderdijk, naast de bus van de Omrop. Ik heb de zon in de rug en kan de hele accommodatie prima overzien. Ik ben vroeg, zoals gebruikelijk, ik hou ervan om alles even goed te bekijken en bovendien zijn de deelnemers zich al aan het klaarmaken en dat levert altijd reuring op. Ik kan mooi even kijken wie er allemaal al zijn. Er mogen niet meer dan 750 toeschouwers binnen en die lijken er ook wel zo ongeveer te zijn. De Friezen en de Hollanders, want eigenlijk is dit een als NK verpakte ‘stammenstrijd’ tussen de twee rivaliserende polsstokbonden hebben zich al geïnstalleerd op hun vaste plekken. Het zijn de gasten, de Hollanders dus, die het meeste lawaai maken, de Friezen zijn wat rustiger, alleen de fanclub van Wisse Broekstra laat ondubbelzinnig weten dat ze er zijn en wie hun favoriet is. Recht tegenover mij op wat zo ongeveer de eretribune moet zijn, zitten de genodigden, waaronder burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel en naast hem zit Oebele Brouwer, zijn collega van Achtkarspelen. Ook wethouder Gelbrig Hoekstra, zij heeft sport in haar portefeuille en ze is bovendien een echte sportliefhebber, geeft acte de présence. Het loopt inmiddels tegen tweeën en dan is het Hans Helmholt die namens de organisatie het woord neemt. Hij heet iedereen welkom, prijst op voorhand alvast de deelnemers, maar ook het publiek en natuurlijk de weergoden, het is werkelijk schitterend nazomerweer, maar refereert ook nog even aan de man die deze club heeft opgericht, fierljep-icoon Eelke Scherjon, zijn naam leeft nog altijd voort middels de Eelke Scherjon Memorial, een van de wedstrijden van het fierljepseizoen in Burgum.

‘begjinne’

En dan is het zo ver, we kunnen beginnen. Het publiek zit er klaar voor, de deelnemers zijn voorgesteld en de commentatoren zitten hoorbaar in de startblokken. Dat zijn er traditioneel twee, elk van de beide bloedgroepen neemt zijn deel van het commentaar voor zijn rekening. Dat doen ze in feite prima, ware het niet dat ze in hun enthousiasme elkaar regelmatig ‘voor de voeten lopen’, met andere woorden ‘sy prate trochelkoar’ en daarmee wordt het af en toe behoorlijk chaotisch. Ik zit vlak bij een van de luidsprekers en na afloop bonzen mijn oren, tamelijk vermoeiend dus. De stemming onder het publiek is prima, iedereen is blij dat er weer een wedstrijd met publiek gehouden kan worden en bovendien heeft zo’n nationaal kampioenschap toch altijd een heel specifieke dimensie. Al is het wel zo dat menig Friese deelnemer stiekem liever de FK wint dan dit NK. Maar zo’n titelstrijd heeft natuurlijk toch wel de nodige uitstraling, zoiets staat mooi op je fierljep-cv.

meisjes

Bij het FK heet deze categorie ‘famkes’, maar de beleefdheid eist nu eenmaal dat het hier vanmiddag over meisjes gaat, de jongste groep dus. Er is eigenlijk maar één echte favoriet en zij is vanwege haar pompeblêdenshirt duidelijk herkenbaar. Dat is Hanneke Westert uit Sneek. Bij het FK in Winsum lukte het haar niet, toen moest ze de duimen leggen voor Inger Haanstra, maar deze zaterdagmiddag in Burgum laat ze er geen twijfel over bestaan wie hier de beste is. Met haar 16.23m verwijst ze Suzanne Mulder uit Vlist met 15.40m en diezelfde Inger Haanstra met 14.49m naar respectievelijk het zilver en het brons.

dames

Daar heeft Fryslân een aantal ijzers in het vuur en een van die ijzers heet Pytrix Westra, zij komt uit voor de organiserende Ljeppersklup Burgum. Zij komt voor de eerste keer uit in de dames-categorie en zo’n overgang is bepaald niet eenvoudig. Maar zij heeft talent, we mochten dat al een aantal jaren geleden opmerken en dus behoort zij bij elke wedstrijd waar ze aan deelneemt tot de kanshebbers, misschien wel  tot de favorieten. Maar om zich deze middag ‘yn de krânsen’ te springen zal ze moeten afrekenen met ljepsters van naam en faam als Marit van der Wal, Tessa Kramer en Sigrid Bokma. Maar haar eerste opdracht is zich te plaatsen voor de finale à trois. Haar eerste beide sprongen in die voorronde zijn niet goed genoeg en dus laat ze het op die derde en beslissende aankomen.  Ik krijg even de gelegenheid om haar persoonlijk aan te moedigen: “Sjoch Pytrix, ik bin hjir spesjaal foar dy kaam en no ferwachtsje ik wol datsto dy finale hellest, oars klopt myn ferhaal strak foar gjin meter. Dus, set him op!” Ze grijnst: “Ik sil myn bêst dwaan.” Dat doet ze, want middels die laatste sprong plaatst ze zich voor die eindstrijd, samen met Sigrid Bokma en Marit van der Wal. Die laatste beide maken er een spannend gevecht van dat uiteindelijk met 16.31m door Marit van der Wal in haar voordeel wordt beslist. Sigrid Bokma komt tot 16.22m en Pytrix Westra pakt het brons met 15.64m, wat overigens wel degelijk een persoonlijk record is. Knap gedaan en, om er een passend cliché tegenaan te gooien: ‘har tiid komt noch’.

jongens/junioren

Bij de jongens komt Fryslân wat de finaleplaatsen betreft niet in het stuk voor. Roy Velis wint met 19.33m, voor Karsten Klarenbeek met 18.38 en Rick Cazant met 17.95m. Bij de junioren, zeg maar wat ze in Vlaanderen de ‘beloften’ zouden noemen, heeft Fryslân een paar ‘heisse Favoriten’ in de personen van Rutger Haanstra en Wisse Broekstra. Beiden hebben in het afgelopen seizoen de nodige indruk gemaakt en van hen wordt dus het nodige verwacht. Maar dan zullen ze af moeten rekenen met ene Reinier Overbeek, een boomlang springfenomeen, een echte atleet. Het wordt een geweldige strijd, zonder meer een van de hoogtepunten van dit NK. Het publiek, voorop natuurlijk zijn Hollandse supporters, maar ook de Friese toeschouwers, gaan uit hun dak als deze superspringer er een formidabele 21.22m uitgooit. Zijn Friese opponenten komen niet in de buurt, al is de 20.53 van Rutger Haanstra niet verkeerd natuurijk. Maar hij komt niet verder dan het zilver, Wisse Broekstra doet het met 19.92m ook lang niet slecht, maar de krans is voor Reinier Overbeek.

senioren

In deze categorie zijn het drie Hollanders die de strijd domineren. Winnaar wordt, toch wel verrassend, uiteindelijk Wouter van Midden met 21.42m voor good old, al is dat laatste hem niet aan te zien, Jaco de Groot  met 21.03m en Erwin Timmerarends met 20.90m. De beide Friese finalisten, Oane Galama en Sytse Bokma doen het niet slecht, maar ze komen toch niet in de buurt van de krans met respectievelijk 20.27 en 20.11m. Nard Brandsma haalt zelfs de eindstrijd niet, toch wel teleurstellend.

conclusie

De ljeppersklup Burgum kan als organiserende vereniging ‘grutsk en tefreden’ terugkijken op dit NK. Begunstigd door werkelijk schitterende ‘äussere Bedingungen’ liep alles op rolletjes, zowel organisatorisch als sportief. En niet onbelangrijk: de vrijwilligers van de EHBO hadden een rustige middag voorzover ik het kon bekijken.

Tekst en foto’s

Binne Kramer

18 september a.s. vindt het Nederlands Kampioenschap Fierljeppen in Burgum plaats

Beste Fierljep- en Polsstokverspringfamilies,

Op zaterdag, 18 september a.s. vindt het Nederlands Kampioenschap Fierljeppen plaats op onze accommodatie ‘De Jint“ te Burgum.

Deze wedstrijd is elk jaar een hoogtepunt op de fierljep-kalender. In overleg met de veiligheidsfunctionaris van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft het bestuur van de Ljeppersklup Burgum besloten om deze wedstrijd te laten plaatsvinden via “Testen voor toegang.“ Dit betekent dat de deelnemers, vrijwilligers en bezoekers moeten beschikken over een QR-code van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een testbewijs (binnen 24 uur en uiterlijk 2 uur voor aanvang).U moet daarnaast beschikken over een legitimatiebewijs. Op deze manier mogen wij 2/3 van ons terrein beschikbaar stellen en kunnen wij het maximum van 750 bezoekers ontvangen. De deelnemers en coaches maken gebruik van een eigen toegang tot het terrein en zijn vanaf 12.30 uur welkom.

De supporters en genodigden ontvangen wij graag vanaf 13.15 uur. De opening en voorstellen van de deelnemers begint om 13.45 uur. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

Wilt u zich zo spoedig mogelijk maar voor 11 september via >> aanmeld link NK Burgum 2021
aanmelden? Na 11 september plaatsen wij deze uitnodiging op social media om het overige publiek de gelegenheid te bieden zich aan te melden tot het maximum van 750.

Wij zien u graag op zaterdag 18 september

Met sportieve groet,

Het bestuur van de Ljeppersklup Burgum

 

Jeugdleden in ’t Heidenskip en 2e klaswedstrijd in Buitenpost

Vanmorgen mochten de jeugdleden ljeppen in ‘t Heidenskip.
Daniël Haanstra, Femke Pytsje Struiksma en Yrsa Maats deden mee aan het NFM
Yrsa ljepte  in de voorronde naar de finale.
Helaas viel Yrsa net buiten de prijzen.

Vanavond was er een 2e klas wedstrijd in Buitenpost.
Hier werden weer flinke PR’s geljept en gingen de Burgumer ljeppers met mooie prijzen naar huis💪🏻🎉
Jongens B: 1e Hidde de Jong 15,25m PR
Jongens A: 1e Chris Geerdink 15,06m PR
Junioren A: 1e Siem Lefferts 15,23m PR
Meisjes A: 3e Yenthe van Kammen 11,90m
Dames A: 3e Grytsje Veltman 13,02m

Fierljeppen 24-7-2021 2e en 3e klas

De ljeppers van Burgum zijn vanmiddag weer flink in de prijzen gevallen.
3e klas
Jongens C
2e Jasper Haanstra 13,07m

2e klas
Jongens B
1steHidde de Jong 14,69m nieuw PR
2e Jelte Veltman 2e 12,89m

Jongens A
1ste Chris Geerdink 14,22m
2e Djurre de Jong 13,95m nieuw PR
3e Douwe Franke Westra 13,76m

Junioren
2e Hindrik Westra 16,50m nieuw PR

Dames
2e Grytsje Veltman 13,31m

Gisteren waren vele ljeppers weer in actie!

Het was een mooie zonnige dag met soms een windvlaag.  Dit mocht de pret niet drukken. Over de gehele dag zijn er 40 nieuwe persoonlijke records gesprongen op de fierljep accommodatie van Burgum.
Dan zijn de persoonlijke records van de ‘s ochtends in Grijpskerk niet eens meegeteld.

Daan Postma zijn vader kan inmiddels aan ‘de klus’ voor een medaille kast. Daan werd 2e met een afstand van 8,30m
Daniël Haanstra sprong een nieuw record van 7,37m helaas viel hij niet in de prijzen.

Om 13:30u stonden de vrijwilligers weer klaar in Burgum om de bezoekers zo corona ‘proef’ te ontvangen en te voorzien van drinken en lekkers. Ook de polsstokhouders, coaches en de TC waren natuurlijk aanwezig.

14u begon de 3e klas hier ljept 1 ljeppers van Burgum
Jasper ljepte met een nieuw PR van 13,82m naar de 3e prijs.

15:30u begon de 2e klas
Bij de jongens B is Hidde de Jong op ‘dreef’ met 2x een PR won hij een 1ste prijs met een afstand van 14,54m
Jelte Veltman deed ook zijn best en ljepte ook een PR van 13,40m en werd 2e

Chris Geerdink is terug van weggeweest en ljepte bij de jongens A naar een 2e plaats met een nieuw PR van 14,47m

Grytsje Veltman vertegenwoordigd de Dames A en ljepte ook en nieuw PR van 14,15m en werd 1ste

Om 19u begon de 1ste klas ‘de Eelke Scherjon memoriaal’
Hier hebben de de Burgumse ljeppers hun best gedaan maar ging alleen Alwin Vonk met een afstand van 18,14m met een 2e prijs naar huis bij de overgangsklasse.

Woensdag mogen de 3e klas ljeppers weer los in Grijpskerk om 19u.
De overige ljeppers hebben even rust op de trainingen na.. zij hoeven pas zaterdag 24 juli weer te ljeppen in IJlst.
Voor de volledige tijden kijk op www.fierljeppen.frl