Vertrouwenspersoon

Beste vrienden van de Ljeppersklup Burgum,

Als sportvereniging willen wij optreden tegen grensoverschrijdend gedrag. Om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt en veel onnodige energie wordt gestoken in het oplossen van problemen, hebben wij gekozen voor de benoeming van een vertrouwenscontactpersoon. (VCP-er)

Wij zijn erg blij dat Jellie van der Meulen deze taak op zich heeft genomen. Jellie is een vertrouwd gezicht binnen onze club van sporters, vrijwilligers, ouders en organisatoren. Ze laat zich vaak zien bij de trainingen en is nagenoeg bij alle wedstrijden aanwezig. Jellie zal in haar rol als VCP-er bestuursleden, trainers/coaches, vrijwilligers en ouders helpen hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Maar zij wil vooral een ‘luisterend oor’ zijn voor slachtoffers van dit gedrag. Het is niet haar rol om problemen zelf op te lossen maar vooral iemands verhaal aan te horen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen of te verwijzen naar de juiste instantie.  Jellie is onpartijdig en zal het bestuur stimuleren om een incident zelf op te lossen. Wij hopen dat de inzet van Jellie als VCP-er niet nodig zal zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat je het ‘luisterend oor‘ van Jellie niet zoekt op de accommodatie.  Jellie haar telefoon nummer is 0614855680 en je kunt, indien nodig, met haar contact leggen via een persoonlijk bericht.

Het bestuur van de Ljeppersklup Burgum.

Jellie van der Meulen
Vertrouwenspersoon

06 14 85 56 80