De Vereniging

Burgum, april 2019

Beste fierljepvrienden, ouders, vrijwilligers, sponsoren etc. etc.

“Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.”

Deze spreuk doemde, in de voorbereiding op dit voorwoord,  ineens op in mijn hoofd.Vorig jaar schreef ik over de enthousiaste ploeg die bezig is met de training en opleiding van onze jeugd. Dit zal dit jaar worden gecontinueerd. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”  Er is veel belangstelling bij de jeugd om te leren fierljeppen. Er is sowieso veel belangstelling voor onze prachtige sport. Een recent filmpje van Red Bull Fierste Ljepper op Facebook leverde binnen de korste keren 30 miljoen kijkers op.  Vanwaar dan toch deze kop boven dit voorwoord?

Ik vermoed dat het is ingegeven door het afscheid van Bart als actieve ljepper. De meest succesvolle fierljepper van onze club is gestopt als topsporter. Gelukkig blijft hij wel behouden voor onze club. Als trainer zal hij samen met de andere trainers en coaches de schouders zetten onder de begeleiding van onze actieve fierljeppers. Zijn visie heeft hij al toevertrouwd aan papier en zal onderwerp van gesprek zijn bij de trainers. Naast het ontvangen van de oeuvreprijs bij het Frysk Sportgala en een sulvren polske op de ALV van het Frysk Ljeppersboun heeft het bestuur hem tijdens onze ledenvergadering benoemd tot erelid van de Ljeppersklup Burgum.

Het bewijs dat hij samen met de andere trainers wil voorzien in een gedegen opvolging is het initiatief om te komen tot een ‘open kampioenschap’ onder de titel “De bêste ljepper fan de Wâlden.” D.m.v. een NFM-achtige opzet van dit kampioenschap, op zaterdag, 27 mei a.s., hopen zij talent te spotten bij met name de oudere jeugd en jong volwassenen.

Als bestuur en accommodatiecommissie hebben wij veel energie gestoken in een gedegen projektplan voor de nieuwbouw van een jeugd- en de renovatie van de bestaande accommodatie. De kosten hiervoor zijn geraamd op ruim € 117.000,00. Het stemt ons tot grote tevredenheid dat de Gemeente Tytsjerksteradiel, de Provincie Fryslân en de Rabobank Drachten Friesland Oost ons financieel in de gelegenheid stellen deze plannen te realiseren. Sprak ik vorig jaar de hoop  uit dat wij deze plannen kunnen realiseren, durf ik nu te stellen dat het ons gaat lukken om deze plannen voor ons 40-jarig jubileumjaar te realiseren. Op naar een prachtig 2018 waarin wij het Nederlands Kampioenschap mogen organiseren en daarnaast nog een aantal grootse evenementen in het kader van de Kulturele Haadstêd.

Kortom: Alle vertrouwen in een goede toekomst.

Ik wens ons allen een succesvol en bovenal sportief seizoen.

Vriendelijke groeten,

Hans Helmholt.