Over Ljeppersklup Burgum

Vanaf 1969 organiseert het Frysk Ljeppers Boun al fierljepwedstrijden in Burgum. De eerste jaren (tot in 1972) werd er gesprongen op de Easterse Hei, tegenover de melkfabriek. In 1973 kwam de vaste accommodatie achter het gemeentehuis. 

Vanaf de jaren zestig zijn al veel fierljeppers in actie geweest binnen Tytsjerksteradiel. In de jaren zeventig werd ook gesprongen in Aldtsjerk en Feanwaldsterwal. De fierljep toppers die van oorsprong uit Tytsjerksteradiel kwamen hebben in de loop van de jaren heel wat Friese of Nederlandse titels bij elkaar gesprongen.

Het publiek dat naar de schansen komt, kan ieder seizoen weer genieten van records die verbroken worden.

De fierljepschansen van Burgum zijn gelegen achter het gemeentehuis. Naast Burgum zijn er op dit moment nog vijf verenigingen actief in Friesland: Buitenpost, Winsum, IJlst, It Heidenskip en Grijpskerk (Gr.).