Klassement

Klassement

Overzicht klassementen

Klassement ROC Friese Poort Competitie 2019

 SeniorenDamesJuniorenJongensMeisjes
1Jan Teade Nauta
20.07
Marrit v/d Wal
15.18
Wietse Nauta
17.39
Rutger Haanstra
17.03
Femke Rispens
12.86
2Ysbrand Galama
19.27
Anna-Jet Leyenaar
14.62
Minne Smit
16.57
Wytse Steensma
15.89
Pytrix Westra
12.79
3Sytse Bokma
19.22
Sigrid Bokma
14.15
Jesper Demmer
15.68
Peter Faber
15.68
Inger Haanstra
12.71
4Rutger Piersma
18.99
Anneke Broersma
13.32
Abe-Luuk Stedehouder
15.45
Riemer Durk Krol
15.49
Hanneke Westert
12.62
5Freark Kramer
18.75
Akke Dijkstra
12.78
Jasper Henstra
15.21
Stefan Douma
15.40
Lisse v/d Knaap
12.41

Klassement FLB Jeugd 2019

 JeugdJongens 11-12 jaarJongens tm 10 jaarMeisjes 11-12 jaar
1Hidde de Jong
8.93
Sietse Lefferts
9.92
Daan Postma
7.71
Yenthe van Kammen
8.74
2Auke Jan Jilderda
7.56
Douwe-Franke Westra
7.40
Daniël Veenstra
6.76
3Wietske Pafforaad
7.28
Wieger Bijlsma
7.25
Bram Popma
4.77
4
5

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond