Trainingen

Trainingen 2022.
 
De zomertraining gaat weer los vanaf donderdag 7 april voor alle klassen.
 
 

Maandagavond vanaf 18:45u 

trainers: Egon en Remco, Frauke  

Donderdagavond vanaf 18:45u

trainers: Age, Johanna, Bart 

jeugdtraining vanaf 7 jaar voor ljeppers met een zwemdiploma

De jeugdtrainingen gaat weer los op vrijdag 15 april!
maandagavond 18:30u-19:30u voor ljeppers die meedoen met de jeugdwedstrijden op zaterdagochtend
trainers: Frauke en jeugdljepper vanaf 13 jaar
vrijdagmiddag 15:30u- 17:00u
trainers: Bart en Janneke en jeugdljepper vanaf 13 jaar
 
  • Wij zijn dringend op zoek naar ouders die bv op een jeugdwedstrijd willen coachen. Geen ervaring? Doe of loop eerst een paar keer een training mee om ervaring op te doen!