Een comeback in coronatijd

Bart Helmholt, Frieslands beste fierlepper aller tijden, keert terug op de schansen en wil in september vlammen op het NK. Hier traint hij de Burgumer jeugd.


FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Bart Helmholt: ‘Ik wol it fierljeppen écht ôfslute, ik wol oer dy 22 meter’

Als het aan Bart Helmholt ligt, gaat de versoepeling van de coronamaatregelen nog even aan het fierljeppen voorbij. De in 2016 gestopte ljeplegende werkt aan een comeback en doet dat het liefst in alle rust. ,,En dan yn septimber noch ien kear flamme, hjir yn Burgum.’’
Zelfs een tractor kan er pietepeuterig uitzien als de bestuurder de imposante torso heeft van Bart Helmholt. Het is de 7-voudig Fries en Nederlands kampioen fierljeppen aan te zien dat hij de afgelopen jaren een – succesvol – uitstapje heeft gemaakt naar de Sterkste Man-competitie.
,,It is moai dat de skânsen hjir yn Burgum sa goed fearje’’, grijnst Helmholt terwijl hij lenig van de tractor springt waarmee hij zojuist het zandbed heeft geëgaliseerd. ,,Dat biedt perspektyf foar ien dy’t 105, 106 kilo waget.’’
Het is louter spiermassa. De inmiddels 37-jarige Burgumer werd sinds zijn afscheid van het fierljeppen, in 2016, tweemaal tweede bij het NK Sterkste Man en voelt zich sterker dan ooit. Intussen bleef hij zo nu en dan zijn (trainings)wedstrijdjes ljeppen. De gedachte aan een rentree begon vorig jaar serieuze vormen aan te nemen, toen hij als co-commentator bij Omrop Fryslân verslag deed van het FK in Winsum.
Helmholt nam zich voor om nog één keer alles uit de kast te halen om die zo vurig gewenste 22-metersprong te halen, opnieuw met steun van zijn vroegere trainers Arend Hofstee en Geert Hommes. Hij nam in 2016 afscheid als houder van het Nederlands record (21,64 meter), maar inmiddels is Jaco de Groot recordhouder met 22,21 meter.
,,Ik fiel dat ik it ek noch yn my ha om in 22-metersprong del te setten’’, zegt Helmholt kort voordat hij de Burgumer jeugd deze donderdagmiddag training gaat geven – dat mag gelukkig weer.
,,Fjouwer jier lyn wie it op. It gong te gek, dat lêste seizoen. Dat Nederlânsk rekord hat seis wike yn myn systeem sitten, alles die sear en ik naam te min rêst. Fysyk koe ik de klappen net mear ferwurkje. De motivaasje wie fuort, ik hie twa hiele jonge bern en myn ûnregelmjittige wurk by de plysje spile ek mei.’’
Dat laatste is onveranderd zo. Maar juist dankzij de krachtsport heeft de krachtspringer gemerkt dat het ljeppen hem nog altijd gemakkelijk af gaat. Dat merkte hij op clubkampioenschappen en ook bij de NFM in It Heidenskip, waaraan hij vorig jaar meedeed. En begin mei zweefde hij zelf ook weer ‘ouderwets’ naar de overkant. ,,It gong maklik, de test is slagge.’’
In het vroege voorjaar was het zijn streven om vóór 15 mei – vandaag dus – stabiel 20,5 meter te kunnen springen. Dan zou hij beginnen in de tweede klasse – als ‘herintreder’ moet dat – en alleen op zaterdagen wedstrijden ljeppen.
,,Trije sprongen, sûnder finales en gjin ferwachtings fan de minsken. Ideaal, ek mei myn wurk. Dat wie de rûte dy’t ik ynpland hie. Mar doe sette de coronacrisis alles op syn kop.’’
Aanvankelijk was Helmholt bang dat alle wedstrijden voor dit seizoen geschrapt zouden worden. Een rentree zou dan uitgesloten zijn; volgend jaar is hij te oud. Voorlopig is dit het scenario: op 5 september wordt het FK gehouden, op 19 september volgt het NK. Dat zijn vooralsnog de enige geplande ljepperijen voor 2020.
Het NK vindt plaats op zijn thuisschans, de in 2018 volledig opgeknapte accommodatie van Burgum. Het is een buitenkans die Helmholt voor geen goud wil laten liggen. Immers: juist dáár zit die 22-metersprong erin. ,,Dizze moaie skânsen, mei dat gruttere hichteferskil tusken barte en wetter, hat in folle langer sweefmomint. Krijst yn feite in heale meter kado.’’
,,Hoe minder wedstriden, hoe mear it oankomt op erfaring’’, weet Helmholt, die een geslaagde comeback in september júist ziet zitten als er niét al te veel wedstrijden aan vooraf gaan. Hij, met zijn onregelmatige werk, kan dan in alle rust trainen en van overbelasting is dan ook geen sprake. ,,En dan fanôf 1 septimber twa, trije kwalifikaasjewedstriden foar it FK ljeppe. Foar my soe dat geunstich wêze. Op myn ‘basis’ spring ik altyd in lytse 20 meter.’’
Bart Helmholt heeft het gevoel dat het nog niet helemaal klaar is, dat er na de fysieke malheur van 2016 nog iets moois moet komen. ,,Ik wol it ljeppen écht ôfslute, ik wol oer dy 22 meter. En echt allinne mar dit seizoen. Ien kear flamme, hjir yn Burgum. Dat wol ik. En dat kin.’’

Bron Lc 15-5-2020

Bart Helmholt probeert het nog één keer

BURGUM. Hij gaat het nog één keer proberen, proberen om die magische 22 metersprong te maken. Hij is uiteraard niemand minder dan meervoudig fierljepkampioen Bart Helmholt. Hij gaf in 2017 de pijp aan maarten, hij hing de pols in de wilgen zeg maar. En hij werd node gemist, niet alleen vanwege zijn verre sprongen, maar ook en misschien nog wel meer, vanwege de uitstraling die aan elke wedstrijd waaraan hij deelnam een extra dimensie gaf. Als Bart op de ‘barte’ stond, hield iedereen zijn adem in.

Spannend
Als Bart Helmholt meedeed wist je als toeschouwer dat er altijd van alles kon gebeuren, hij was er een meester in om de spanning tot het kookpunt op te voeren. Hij kon vanuit kansloze positie met die ene ultieme sprong alsnog het klassement ‘oeral’ gooien en tevens de hoop van de concurrentie, die zich al spekkoper waande, meedogenloos te bodem in te slaan. Nou, die Bart Helmholt wil zich nog één keer laten gelden zoals hij dat altijd heeft gedaan. Hij wil nog een keer de norm zetten: hij wil naar 22 meter!Fierljeppen in coronatijd
Net zoals bijna elke sport beleeft ook het fierljeppen barre tijden. Alle wedstrijd zijn afgelast, en ook de belangrijkste ontmoetingen gaan niet door. Tenminste, daar lijkt het op, al gaf FLB voorzitter Tije Dijk toch weer enige hoop, hij deed dat zaterdagochend in de Omrop microfoon van Freark Wijma. Hij ziet nog wel degelijk kansen om in ieder geval de beide allerbelangrijkste fierljepwedstrijden alsnog door te laten gaan.

Dat zou dan moeten in september met die restrictie dat de coronastorm dan dermate is ‘geluwd’ dat er weer, onder voorwaarden, gesprongen kan worden. Misschien aanvankelijk zonder publiek, al moet je je afvragen of iedereen daar op zit te wachten, het publiek speelt, net als bij andere sporten, een belangrijke rol in zo’n wedstrijd. De toeschouwers zorgen voor sfeer en ambiance, zonder hen wordt het zoals iemand het uitdrukte ‘in deade boel’. Hoe dat in de praktijk uitpakt zal de tijd moeten leren, maar dat er plannen gemaakt worden, dat er dus vooruit wordt gekeken, is een hoopvol signaal in deze toch wel erg sombere sporttijden. En dat zo’n Bart Helmholt dan ook nog zijn, zij het éénmalige, rentree aankondigt kan alleen maar die signalen een extra dimensie geven. Voorzitter Tije Dijk maakte wel, terecht, een voorbehoud, hij weer erop dat ook het FLB zich zal moeten houden en conformeren aan de richtlijnen uit Den Haag. Eén ding lijkt zeker: als in september de beide kampioenschappen worden gehouden, het FK in Winsum en het NK in Burgum, zal er, mits geoorloofd, geen gebrek aan publieke belangstelling zijn. De fierljepfans hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken, ook al is september nog ver…

Binne Kramer
Bron kanaal 30

Sânfâldich fierljepkampioen Bart Helmholt tinkt oan comeback

Sânfâldich Frysk- en Nederlânsk fierljepkampioen Bart Helmholt sette yn 2016 in punt achter syn ymposante karriêre. Hy hat alles wol in kear wûn, mar der ûntbrekt noch ien ding: in sprong oer de 22 meter. Fjouwer jier nei syn ôfskie wol hy noch ien kear alles út de kast helje om dy grutte dream wier te meitsjen. Dat soe dan barre moatte op it NK yn Burgum op 19 septimber.

Bart Helmholt (37) hat nei syn fierljepkarriêre syn enerzjy stutsen yn training foar ‘De Sterkste Man’. En mei sukses: yn 2018 en 2019 wûn hy sulver op it NK oant 105 kilo. Undertusken makke hy op trainingen yn Burgum en op de Nederlânske Fierljep Manifestaasje (NFM) jierliks noch wol in pear fierljepsprongen. En dat giet noch altyd soepel.

Fitter as ea
Hy fielt him yntusken fitter as ea, en dat brocht him op de gedachte om it ljeppen wer op te pakken. Fan ‘t winter hie Helmholt oerlis mei syn âld-coach Arend-Tjeert Hofstee en syn âld-krêfttrainer Geert Hommes. Se kamen oerien om as team noch ien kear alles út ‘e kast te heljen foar de grutte dream fan Helmholt: oer de 22 meter ljeppe.

Helmholt op jacht nei rekôr
Yn in oantal trainingen wol Helmholt bepale oft syn nivo noch goed genôch is om de konkurrinsje oan te gean mei toppers as Nard Bransdma, Oane Galama, Thewis Hobma en Ysbrand Galama. Want hy docht allinne mei as hy ek echt ljeppe kin om de rekôrs en de haadprizen.
FK en NK útsteld nei septimber
It fierljepseizoen kin fanwege it coronafirus net yn maaie útein sette. Grutte eveneminten binne oant 1 septimber skrast. It Frysk Ljeppers Boun (FLB) hat yn oerlis mei it Nederlandse Fierljep Bond (NFB) dêrom besletten om it FK en it NK te ferpleatsen nei 5 en 19 septimber.

Bart Helmholt oer syn mooglike comeback

Yn 2017 makke Omrop Fryslân in dokumentêre oer de fierljepkarriêre fan Bart Helmholt. Yn Fryslân DOK is ûnder de titel ‘Ik wol alles winne’ te sjen hoe’t Helmholt doe ôfskied naam fan it fierljeppen.

Bron Omrop Fryslân

Persbericht Polsstok Bond Holland

PERSBERICHT 24 april 2020

Naar aanleiding van de laatste beslissingen van de regering over het Coronavirus in relatie tot de sport heeft het bestuur van de Polsstok Bond Holland op 23 april 2020 de volgende besluiten genomen.

1. Er worden in het seizoen 2020 geen nationale wedstrijden gehouden. Dus ook geen Tweekamp Fryslân-Holland en NFM (Nationale Fierljep Manifestatie). Omdat al deze wedstrijden vallen onder het criterium “evenement” die verboden zijn tot 1 september 2020. Dit is mede omdat de overheid zo weinig mogelijk reisbewegingen wil. Zo mogelijk worden later wel de FK en NK fierljeppen gehouden (zie bij 3 en 4). De overige nationale wedstrijden zijn geschrapt. De afgelaste wedstrijden betreffen de Tweekamp, waarin de Hollanders het jaarlijks gezamenlijk opnemen tegen de Friezen; de NFM (Nationale Fierljep Manifestatie); het Jeugd NK en de wedstrijden van de Nationale Competitie. Voor al deze wedstrijden geldt dat deze vallen onder het criterium “evenement” en die zijn tot 1 september verboden. Dit is mede omdat de overheid zo weinig mogelijk reisbewegingen wil.
2. Voorlopig worden er geen wedstrijden georganiseerd omdat dit door de overheid niet is toegestaan. Dit geldt in ieder geval tot de nieuwe richtlijnen van 19 mei bekend zijn.
3. Het Hollands Kampioenschap in Jaarsveld is nu gepland op zaterdag 5 september 2020. Het HK kan dan worden gehouden, mits het verbod op evenementen niet verlengd wordt.
4. De Nederlandse Kampioenschappen in Burgum zijn nu gepland op zaterdag 19 september 2020. Ook hier geldt voor zover er dan geen verbod op evenementen meer is.
5. Mochten er geen of onvoldoende reguliere wedstrijden kunnen worden gehouden dan worden de HK en het NK voorafgegaan door enige kwalificatiewedstrijden. Desnoods zonder publiek.
6. Maar wij hopen natuurlijk dat er dit seizoen nog wel wedstrijden kunnen plaatsvinden. Dat kan alleen wanneer de maatregelen in de komende periode versoepeld worden. Vooruitlopend daarop worden nu protocollen gemaakt voor de trainingen en voor de wedstrijden. Hierin wordt concreet aangegeven hoe het één en ander kan plaatsvinden op basis van de veiligheidseisen, zoals 1 ½ meter afstand houden. Deze protocollen worden ook gebruikt voor overleg met de gemeenten.
7. Er wordt vooralsnog niet gekozen voor het houden van wedstrijden zonder publiek of beperkte toelating van publiek.
8. Bij de trainingen geldt nu voor kinderen t/m 12 jaar geen afstandseis. Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt wel de 1 ½ meter regel tijdens trainingen. Volwassenen kunnen alleen individueel trainen. Ook hier worden protocollen voor opgesteld die gebruikt kunnen worden om de trainingen veilig te kunnen starten.

Deze maatregelen zijn door Polsstok Bond Holland (PBH) ontwikkeld samen met de Frysk Ljeppers Boun (FLB). Dit via de Nederlandse Fierljep Bond (NFB), waar FLB en PBH zijn aangesloten. Deze maatregelen gelden dus voor alle verenigingen die bij beide bonden zijn aangesloten. Zodra nieuwe richtlijnen door de overheid worden uitgegeven zullen de bonden via de NFB standpunten innemen over dan te nemen maatregelen.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij André Faaij Voorzitter Polsstok Bond Holland Tel 06-44906856

Gjin nasjonale fierljepwedstriden dit jier

It Frysk Ljeppers Boun hat besletten dat der dit seizoen gjin nasjonale wedstriden mear hâlde wurde. Dêrby giet it ek om de Twakamp Fryslân-Hollân en de Nasjonale Fierljep Manifestaasje. As it ferbod op eveneminten net ferlinge wurdt, wurde de Fryske en Nederlânske kampioenskippen letter wol hâlden. It FK yn Winsum stiet no pland foar 5 septimber en de NK yn Burgum op 19 septimber.
It Nederlânsk Kampioenskip foar de jongerein is hielendal fan de baan, om’t dêr in soad âlden en oare belutsenen by oanwêzich wêze moatte en dat soe te riskant wêze. As der yn it seizoen net genôch reguliere wedstriden hâlden wurde kinne, dan wurde de FK en NK foarôfgien troch inkelde kwalifikaasjewedstriden. Byneed sûnder publyk.
It Boun stelt alfêst protokollen op foar trainings en wedstriden foar it gefal dat de maatregels ferromme wurde. Der wurdt foarearst noch net keazen foar it hâlden fan wedstriden sûnder of minder publyk, om’t, sa’t it Boun sels seit, by fierljeppen dochs publyk heart.

Bron Omrop fryslan

Foto Omrop fryslan