Werkzaamheden ljeppersaccommodatie 23 december 2017

Ook op zaterdag 23 december werd er weer door diverse vrijwilligers hard
gewerkt om onze accommodatie te vernieuwen.
De afgelopen weken is op de zaterdagen al veel werk verzet.
De nieuwe beschoeiing van het waterbassin is bijna klaar.  Hier moet de oude grindbak nog worden verplaatst omdat het nieuwe bassin iets gedraaid is ten opzichte van de oude situatie.
Op deze zaterdag is er hard gewerkt om gaten te maken voor de fundatie van onze nieuwe schansen. Tevens is er getimmerd aan de bekisting voor deze fundaties.
Hieronder een kleine impressie van de werkzaamheden van deze zaterdag en een overzicht van accommodatie tot nu toe.

Verbouwing Ljeppersacomodatie “De Jint”

Het fierljepseizoen is inmiddels al weer een paar weken voorbij. Maar dat betekent niet
dat er niets gebeurt bij de vereniging.
In het afgelopen  seizoen was er al te zien dat er veel rondom “De Jint” gebeurde. Er is een nieuwe ingang
gekomen en er zijn vele bomen gerooid.
Een van de weinige bomen die nog bleef staan heeft helaas de eerste najaarsstorm niet overleefd.
Gelukkig viel de boom de goede kant op en bleef onze kantine gespaard.

Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt aan onze nieuwe accommodatie zodat deze
er voor het seizoen 2018 weer helemaal tip top bij staat. Er komen nieuwe jeugdschansen en de huidige schansen en waterpartij worden ook grondig onderhanden genomen door de vele vrijwilligers.
Hieronder een kleine impressie van de werkzaamheden die reeds verricht zijn.

Wedstrijd Nationale Competitie Burgum 2-9-2017

Op zaterdagavond 2 september werd de eerste wedstrijd van de Pollepleats Nationale Competitie
gesprongen op de schansen van Burgum.
Het weer was prima met een lekker zonnetje erbij en bijna geen wind. Dus alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd waren aanwezig.

Hieronder de uitslagen :

Famkes :

1.  Sigrid Bokma        13.71 meter.
2. Iris Mulder              13.62 meter.
3. Fardau van Akker  13.50 meter.

 

Jonges :

1.  Wietse Nauta         17.17 meter.
2. Thys Jan Bootsma 16.77 meter.
3. Corné de Regt        16.53 meter.

Junioren :

1. Jan Teade Nauta         9.87 meter.
2. Richard van Bemmel 19.65 meter.
3. Rutger Piersma           18.56 meter.

Froulju :

1. Wendy Helmes             16.09 meter.
2. Dymphie van Rooijen 15.83 meter.
3. Marrit van der Wal      14.89 meter.

Senioren :

1. Nard Brandsma    20.90 meter.
2. Hannes Scherjon  20.28 meter.
3. Thewis Hobma      20.17 meter.

2e klas wedstrijd 10-8-2017 Ijlst

Nadat afgelopen dinsdag de 2e klas wedstrijd in Ijlst was afgelast i.v.m. het slechte weer.
Kon deze wedstrijd donderdagavond ingehaald worden.
Het waren niet de beste omstandigheden, er stond een redelijke wind recht op de schansen.
Maar desondanks kon de wedstrijd mooi vlot worden versprongen.
Onder de springers van Burgum werden er weer diverse prijzen gewonnen :

Bij de Famkes A was het Liselotte Veenstra die met een afstand van 12.24m een mooie tweede plaats behaalde. En Pytrix Westra behaalde in dezelfde categorie een prima derde plaats met een afstand van 10.49m.

Bij de Jonges B was het Hendrik Westra die naar een mooie derde plaats ljepte met
een afstand van 12.70m.

Bij de Jonges A was het Ronald Munsterman die ook een mooie derde plaats behaalde
met een afstand van 13.73m.

Bij de Senioren B werd er weer prima gesprongen door Robin Rinzema
Met een afstand van 15.04m wist hij de tweede plaatst te bemachtigen.

2e klas wedstrijd Winsum 3-8-2017

Donderdagavond werd er een 2e klas wedstrijd gesprongen op de schansen van Winsum.
Ondanks dat het erg hard waaide werd er een prima wedstrijd gesprongen met ook nog eens een
7 tal nieuwe persoonlijke records.

Voor de springers van Fierljepklup Burgum waren er ook weer een aantal successen.

Bij de famkes A werd het erg spannend gemaakt maar uiteindelijk werd Liselotte Veenstra
2e met een afstand van 11.61m en Pytrix Westra behaalde een mooie
3e plaats met een afstand van 11.55m.

Bij de Senioren B was het Folkert Heida die met een prima afstand
van 15.73m  een mooie tweede plaats wist op te eisen.

1e klas wedstrijd 15 juli Burgum(Keningsljeppen)

Zaterdagavond was het weer tijd voor het traditionele Keningsljeppen in Burgum.
Naast de reguliere wedstrijd in de ROC Friese Poort Competitie werd er in de finale
gesprongen voor de titel van Prins, Keninginne en Kening fan Burgum.
Niet alleen de 1e klas springers maken hierbij kans op een finaleplaats maar ook de 2e klas
springers maken kans om in deze finale te mogen springen. En bij de jonges categorie was
het dan ook Stefan Douma ,met zijn sprong van 15.50m uit de 2e klas westrijd, die
het ’s avonds mocht opnemen tegen Jarich Wijnstra en Wietze Nauta in deze finale.
Uiteindelijk waren het Nard Brandsma die als Kening, Marrit vd Wal als Keninginne
en Wietze Nauta als prins gehuldigd in het zandbed.

Overzicht van de prijzen.

De uitslag van de wedstrijd was als volgt :

Famkes Topklasse
1. Femke Rispens          15.02m
2. Siegrid Bokma           14.31m
3. Gerbrich Steensma  13.13m

Froulju Topklasse
1. Marrit v/d Wal    15.05m
2. Melanie Heins     13.79m
3. Akke Talsma        11.65m

Jonges Topklasse
1. Wietse Nauta                16.54m
2. Jarich Wijnstra              15.67m
3. Wisse Gjalt Broekstra 15.09m

Junioren Topklasse
1. Jan Teade Nauta    19.34m
2. Freark Kramer        19.26m
3. Bobby Zwaagman  17.63m

Oergongsklasse
1. Drewis Schievink     16.24m
2. Bauke de Jong         16.05m
3. Daan de Vries           16.03m

Senioren Topklasse
1. Nard Brandsma    20.28m
2. Hannes Scherjon  19.83m
3. Ysbrand Galama   19.28m

Ook Ljeppie de lijp was aanwezig.

Bewaren

Bewaren

2e klas wedstrijd 15 juli Burgum

Zaterdagmiddag werd er een tweede klas wedstrijd gesprongen op de schansen van
fierljepklup Burgum. De weersomstandigheden waren prima te noemen en dat was
dan ook te merken bij de ljeppers. Er werden maar liefst 11 PR’s gesprongen waarbij
we Wietse Leffertstra even moeten noemen. Hij sprong in al zijn drie sprongen een nieuw PR.
Bij de Famkes A was het plaatselijk favoriet Pytrix Westra die tijdens haar aller eerste 2e klas
wedstrijd wist te winnen.

De uitslag zag er als volgt uit :

Famkes A
1.  Pytrix Westra          11.76m
2. Geertje Bijlsma        11.74m
3. Lisse v/d Knaap        11.73m

Froulju A
1. Jantsje de Vries         11.85m
2. Baukje de Vries          10.33m
3. Wietske Terpstra       10.16m

Jonges B
1. Peter Faber             13.52m
2. Wytse Steensma   13.45m
3. Sjoerd Kramer        13.40m

Jonges A
1. Stefan Douma     15.50m
2. Allard Sikkens      14.18m
3. Leslie v/d Veen    13.83m

Junioren A
1. Jesper Demmer         17.02m
2. Freerk v/d Werf          16.43m
3. Egbert Hazewindus   16.11m

Senioren B
1. Hugo Bosgraaf         16.16m(tweede sprong 15.63m)
2. Robin Rinzema         16.16m(tweede sprong 15.49m)
3. Tjibbe Jan v Assen  14.86m