Contributie

Contributie 2019

Jeugdleden (training op maandag– en/of donderdavond)
betalen een contributie van € 20,= , waarin tevens een bijdrage is begrepen voor de
kosten van patat en drinken op het klupkampioenschap.

Leden tot en met 15 jaar € 17,50
Situatie aan het begin van het kalenderjaar is bepalend;
wordt men in de loop van het jaar 16 jaar dan wordt nog € 17,50 contributie betaald.

Leden vanaf 16 jaar € 20,00
Licentie FLB 2019
Leden t/m 15 jaar die deelnemen aan FLBwedstrijden
wordt een jaarlicentie van € 24,00 in rekening gebracht.

Leden vanaf 16 jaar die deelnemen aan FLB-wedstrijden betalen voor de jaarlicentie € 36,00.