Contributie 2022

Jeugdleden (training op maandag– en/of donderdagvond)
betalen een contributie van € 25,= , waarin tevens een bijdrage is begrepen voor de
kosten van patat en drinken op het klup kampioenschap.

Leden tot en met 15 jaar € 22,50
Situatie aan het begin van het kalenderjaar is bepalend;
wordt men in de loop van het jaar 16 jaar dan wordt nog € 17,50 contributie betaald.

Leden vanaf 16 jaar € 25,00
Licentie FLB 2022
Leden t/m 15 jaar die deelnemen aan FLB wedstrijden
wordt een jaarlicentie van € 24,00 in rekening gebracht.

Leden vanaf 16 jaar die deelnemen aan FLB-wedstrijden betalen voor de jaarlicentie € 36,00.