Wordt Donateur

Ingaande 2007 is het mogelijk om donateur te worden van de Ljeppersklup Burgum.
De donateurs hebben recht op vrije toegang bij de wedstrijden, georganiseerd door de Ljeppersklup Burgum. Bij bijzondere  wedstrijden hebben zij recht op een prominente zitplaats.
De kosten voor een donateurskaart bedragen :
€ 15,= per persoon per jaar.
€ 25,= per gezin per jaar.
Aanvragen voor een donateurskaart zijn verkrijgbaar in de fierljepkantine.