Wilt u ons sponsoren?

Wij hebben u veel te bieden

Dranghek  (60*200 cm) :

1 jaar  € 160,- p/j

3 jaar   € 150,- p/j

Schansbord (70*300 cm) :

1 jaar € 220,- p/j

3 jaar € 200,- p/j

Spandoek (80*300 cm) :

1 jaar € 190,- p/j

3 jaar € 180,- p/j

Andere suggesties van sponsoring zijn bespreekbaar.
Wij zijn graag bereid een en ander mondeling toe te lichten
Neem hiervoor contact op met een van onze leden van het bestuur!