Nieuwspagina

Nieuwspagina

NFB
2020-10-05 9:03

Tijdens het Nederlands Kampioenschap op 19 september 2020 in Burgum sprong Wisse Broekstra een Nederlands record. Records worden, zoals in de reglementen is beschreven, altijd opnieuw gemeten om zeker te stellen dat er geen meetfout gemaakt is.

De afstand van Wisse Broekstra werd in eerste instantie gemeten op 20.61 meter. Bij nameting bleek dit eerst 20,71 en daarna 20.72 meter te zijn. Het verschil tussen de originele meting en de nametingen is groter dan redelijkerwijs verwacht mag worden van digitale metingen. Een eerste blik op de ruwe meetdata laat ook zien dat hier iets niet goed gegaan is.

Vanuit de Nederlandse Fierljepbond is er een onderzoek ingesteld naar zowel de gemeten afstanden als naar de gevolgde procedures bij het uitvoeren van de nameting van een recordsprong.