Bart Helmholt probeert het nog één keer

BURGUM. Hij gaat het nog één keer proberen, proberen om die magische 22 metersprong te maken. Hij is uiteraard niemand minder dan meervoudig fierljepkampioen Bart Helmholt. Hij gaf in 2017 de pijp aan maarten, hij hing de pols in de wilgen zeg maar. En hij werd node gemist, niet alleen vanwege zijn verre sprongen, maar ook en misschien nog wel meer, vanwege de uitstraling die aan elke wedstrijd waaraan hij deelnam een extra dimensie gaf. Als Bart op de ‘barte’ stond, hield iedereen zijn adem in.

Spannend
Als Bart Helmholt meedeed wist je als toeschouwer dat er altijd van alles kon gebeuren, hij was er een meester in om de spanning tot het kookpunt op te voeren. Hij kon vanuit kansloze positie met die ene ultieme sprong alsnog het klassement ‘oeral’ gooien en tevens de hoop van de concurrentie, die zich al spekkoper waande, meedogenloos te bodem in te slaan. Nou, die Bart Helmholt wil zich nog één keer laten gelden zoals hij dat altijd heeft gedaan. Hij wil nog een keer de norm zetten: hij wil naar 22 meter!Fierljeppen in coronatijd
Net zoals bijna elke sport beleeft ook het fierljeppen barre tijden. Alle wedstrijd zijn afgelast, en ook de belangrijkste ontmoetingen gaan niet door. Tenminste, daar lijkt het op, al gaf FLB voorzitter Tije Dijk toch weer enige hoop, hij deed dat zaterdagochend in de Omrop microfoon van Freark Wijma. Hij ziet nog wel degelijk kansen om in ieder geval de beide allerbelangrijkste fierljepwedstrijden alsnog door te laten gaan.

Dat zou dan moeten in september met die restrictie dat de coronastorm dan dermate is ‘geluwd’ dat er weer, onder voorwaarden, gesprongen kan worden. Misschien aanvankelijk zonder publiek, al moet je je afvragen of iedereen daar op zit te wachten, het publiek speelt, net als bij andere sporten, een belangrijke rol in zo’n wedstrijd. De toeschouwers zorgen voor sfeer en ambiance, zonder hen wordt het zoals iemand het uitdrukte ‘in deade boel’. Hoe dat in de praktijk uitpakt zal de tijd moeten leren, maar dat er plannen gemaakt worden, dat er dus vooruit wordt gekeken, is een hoopvol signaal in deze toch wel erg sombere sporttijden. En dat zo’n Bart Helmholt dan ook nog zijn, zij het éénmalige, rentree aankondigt kan alleen maar die signalen een extra dimensie geven. Voorzitter Tije Dijk maakte wel, terecht, een voorbehoud, hij weer erop dat ook het FLB zich zal moeten houden en conformeren aan de richtlijnen uit Den Haag. Eén ding lijkt zeker: als in september de beide kampioenschappen worden gehouden, het FK in Winsum en het NK in Burgum, zal er, mits geoorloofd, geen gebrek aan publieke belangstelling zijn. De fierljepfans hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken, ook al is september nog ver…

Binne Kramer
Bron kanaal 30

Sânfâldich fierljepkampioen Bart Helmholt tinkt oan comeback

Sânfâldich Frysk- en Nederlânsk fierljepkampioen Bart Helmholt sette yn 2016 in punt achter syn ymposante karriêre. Hy hat alles wol in kear wûn, mar der ûntbrekt noch ien ding: in sprong oer de 22 meter. Fjouwer jier nei syn ôfskie wol hy noch ien kear alles út de kast helje om dy grutte dream wier te meitsjen. Dat soe dan barre moatte op it NK yn Burgum op 19 septimber.

Bart Helmholt (37) hat nei syn fierljepkarriêre syn enerzjy stutsen yn training foar ‘De Sterkste Man’. En mei sukses: yn 2018 en 2019 wûn hy sulver op it NK oant 105 kilo. Undertusken makke hy op trainingen yn Burgum en op de Nederlânske Fierljep Manifestaasje (NFM) jierliks noch wol in pear fierljepsprongen. En dat giet noch altyd soepel.

Fitter as ea
Hy fielt him yntusken fitter as ea, en dat brocht him op de gedachte om it ljeppen wer op te pakken. Fan ’t winter hie Helmholt oerlis mei syn âld-coach Arend-Tjeert Hofstee en syn âld-krêfttrainer Geert Hommes. Se kamen oerien om as team noch ien kear alles út ‘e kast te heljen foar de grutte dream fan Helmholt: oer de 22 meter ljeppe.

Helmholt op jacht nei rekôr
Yn in oantal trainingen wol Helmholt bepale oft syn nivo noch goed genôch is om de konkurrinsje oan te gean mei toppers as Nard Bransdma, Oane Galama, Thewis Hobma en Ysbrand Galama. Want hy docht allinne mei as hy ek echt ljeppe kin om de rekôrs en de haadprizen.
FK en NK útsteld nei septimber
It fierljepseizoen kin fanwege it coronafirus net yn maaie útein sette. Grutte eveneminten binne oant 1 septimber skrast. It Frysk Ljeppers Boun (FLB) hat yn oerlis mei it Nederlandse Fierljep Bond (NFB) dêrom besletten om it FK en it NK te ferpleatsen nei 5 en 19 septimber.

Bart Helmholt oer syn mooglike comeback

Yn 2017 makke Omrop Fryslân in dokumentêre oer de fierljepkarriêre fan Bart Helmholt. Yn Fryslân DOK is ûnder de titel ‘Ik wol alles winne’ te sjen hoe’t Helmholt doe ôfskied naam fan it fierljeppen.

Bron Omrop Fryslân

Persbericht Polsstok Bond Holland

PERSBERICHT 24 april 2020

Naar aanleiding van de laatste beslissingen van de regering over het Coronavirus in relatie tot de sport heeft het bestuur van de Polsstok Bond Holland op 23 april 2020 de volgende besluiten genomen.

1. Er worden in het seizoen 2020 geen nationale wedstrijden gehouden. Dus ook geen Tweekamp Fryslân-Holland en NFM (Nationale Fierljep Manifestatie). Omdat al deze wedstrijden vallen onder het criterium “evenement” die verboden zijn tot 1 september 2020. Dit is mede omdat de overheid zo weinig mogelijk reisbewegingen wil. Zo mogelijk worden later wel de FK en NK fierljeppen gehouden (zie bij 3 en 4). De overige nationale wedstrijden zijn geschrapt. De afgelaste wedstrijden betreffen de Tweekamp, waarin de Hollanders het jaarlijks gezamenlijk opnemen tegen de Friezen; de NFM (Nationale Fierljep Manifestatie); het Jeugd NK en de wedstrijden van de Nationale Competitie. Voor al deze wedstrijden geldt dat deze vallen onder het criterium “evenement” en die zijn tot 1 september verboden. Dit is mede omdat de overheid zo weinig mogelijk reisbewegingen wil.
2. Voorlopig worden er geen wedstrijden georganiseerd omdat dit door de overheid niet is toegestaan. Dit geldt in ieder geval tot de nieuwe richtlijnen van 19 mei bekend zijn.
3. Het Hollands Kampioenschap in Jaarsveld is nu gepland op zaterdag 5 september 2020. Het HK kan dan worden gehouden, mits het verbod op evenementen niet verlengd wordt.
4. De Nederlandse Kampioenschappen in Burgum zijn nu gepland op zaterdag 19 september 2020. Ook hier geldt voor zover er dan geen verbod op evenementen meer is.
5. Mochten er geen of onvoldoende reguliere wedstrijden kunnen worden gehouden dan worden de HK en het NK voorafgegaan door enige kwalificatiewedstrijden. Desnoods zonder publiek.
6. Maar wij hopen natuurlijk dat er dit seizoen nog wel wedstrijden kunnen plaatsvinden. Dat kan alleen wanneer de maatregelen in de komende periode versoepeld worden. Vooruitlopend daarop worden nu protocollen gemaakt voor de trainingen en voor de wedstrijden. Hierin wordt concreet aangegeven hoe het één en ander kan plaatsvinden op basis van de veiligheidseisen, zoals 1 ½ meter afstand houden. Deze protocollen worden ook gebruikt voor overleg met de gemeenten.
7. Er wordt vooralsnog niet gekozen voor het houden van wedstrijden zonder publiek of beperkte toelating van publiek.
8. Bij de trainingen geldt nu voor kinderen t/m 12 jaar geen afstandseis. Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt wel de 1 ½ meter regel tijdens trainingen. Volwassenen kunnen alleen individueel trainen. Ook hier worden protocollen voor opgesteld die gebruikt kunnen worden om de trainingen veilig te kunnen starten.

Deze maatregelen zijn door Polsstok Bond Holland (PBH) ontwikkeld samen met de Frysk Ljeppers Boun (FLB). Dit via de Nederlandse Fierljep Bond (NFB), waar FLB en PBH zijn aangesloten. Deze maatregelen gelden dus voor alle verenigingen die bij beide bonden zijn aangesloten. Zodra nieuwe richtlijnen door de overheid worden uitgegeven zullen de bonden via de NFB standpunten innemen over dan te nemen maatregelen.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij André Faaij Voorzitter Polsstok Bond Holland Tel 06-44906856

Gjin nasjonale fierljepwedstriden dit jier

It Frysk Ljeppers Boun hat besletten dat der dit seizoen gjin nasjonale wedstriden mear hâlde wurde. Dêrby giet it ek om de Twakamp Fryslân-Hollân en de Nasjonale Fierljep Manifestaasje. As it ferbod op eveneminten net ferlinge wurdt, wurde de Fryske en Nederlânske kampioenskippen letter wol hâlden. It FK yn Winsum stiet no pland foar 5 septimber en de NK yn Burgum op 19 septimber.
It Nederlânsk Kampioenskip foar de jongerein is hielendal fan de baan, om’t dêr in soad âlden en oare belutsenen by oanwêzich wêze moatte en dat soe te riskant wêze. As der yn it seizoen net genôch reguliere wedstriden hâlden wurde kinne, dan wurde de FK en NK foarôfgien troch inkelde kwalifikaasjewedstriden. Byneed sûnder publyk.
It Boun stelt alfêst protokollen op foar trainings en wedstriden foar it gefal dat de maatregels ferromme wurde. Der wurdt foarearst noch net keazen foar it hâlden fan wedstriden sûnder of minder publyk, om’t, sa’t it Boun sels seit, by fierljeppen dochs publyk heart.

Bron Omrop fryslan

Foto Omrop fryslan

Gejaagd door de wind

BURGUM – In Burgum kun je ver springen, sterker nog, op de fierljepaccommodatie achter het gemeentehuis kun je, met een beetje fantasie, zelfs verder springen dan je pols lang is, ook al beweert het oude spreekwoord het tegengestelde. Dat je daar op die prachtig gerenoveerde schansen ver, héél ver, kunt springen, werd maandagavond maar weer eens onder bewijs gesteld. Daar werd de tweede wedstrijd in de nationale competitie gesprongen. Jaco de Groot won met een formidabele 21.94m.

Verder dan ooit
Jaco de Groot won maandagavond de tweede wedstrijd in de nationale competitie met een fabuleuze 21.94m. Nooit werd er op Friese bodem zóver gesprongen. Een persoonlijk record was het overigens niet voor de atleet van de Hollandse Polsstok Bond, dat staat op een onwaarschijnlijke 22.21m. Maar De Groot was niet de enige die behoorlijk aan de weg timmerde met een verre sprong. Want wat te denken van junior Reinier Overbeek, die maar liefst twee keer over de magische grens van 21 meter sprong, eerst 21.25m en in zijn derde sprong zelfs 21.38m., en dat voor een junior! Maar ook Jan Teade Nauta haalde met 20.73m een prima afstand en dat deed ook Bobby Zwaagman met 20.32m. Allemaal bewijzen dat de accommodatie van Burgum er uitstekend bij lag. Nu was er, waarschijnlijk, één factor die de ljeppers letterlijk en figuurlijk een duwtje in de rug gaf en dat was de straffe zuidwester die schuin van achter kwam. ‘Te veel rugwind’, zou dat in de atletiek heten, maar bij het fierljeppen doen ze daar niet aan.

droog…
Vorige week woensdagvond stond ik ook bij het toegangshek van de fierljepaccommodatie in Burgum, samen met een stel Belgen die nu eindelijk wel eens zo’n ‘verlep-wedstrijd’ met eigen ogen wilden aanschouwen. ‘Amai, dat moet toch een heus spektakel zijn, straffe kost’. Dat werd het dus niet, want er stond een met de hand geschreven aankondiging op een stukje karton dat vermeldde dat er niet gesprongen kon worden wegens de hevige regenval. Donderdag zou de wedstrijd alsnog worden ingehaald. Maar door de ervaring wijs geworden kijk ik eerst maar even op de website van Ljeppersklup Burgum om te kijken of het deze keer wel doorgaat, want veel beter is het weer niet geworden. Nee dus en nu staat de ontmoeting op de rol voor maandagavond en: ‘dat liket der better op’. Het is droog, het waait stevig en er gaan nog wel degelijk buien om in het westen, maar als we een beetje opschieten, moet het deze keer lukken. Jammer, maar ook wel begrijpelijk is, dat er maar weinig toeschouwers zijn, ik schat nog niet de helft van een reguliere wedstrijd. Achteraf hebben de thuisblijvers ongelijk, ze missen een spectaculaire wedstrijd waarin ver, echt ver, gesprongen wordt.

problemen
Als ik mij vaste stekje opzoek, helemaal aan de overkant van het complex, is de organisatie nog druk bezig met het oplossen van een technisch probleem met de meetapparatuur. Of dat nu opgelost wordt, is niet helemaal duidelijk, maar speaker Koos Wieling roept om dat er ‘mei de hân’ zal worden gemeten. En gemeten moet er worden, want er zal ver worden gesprongen, al weten we dat nu nog niet. Ik zit hier aan zeg maar de zuidkant omdat aan de andere kant, de kant van het gemeentehuis zeg maar, een foeilelijke achtergrond de meeste foto’s grondig verpest. Nu heb ik een stel bomen op de achtergrond, ook niet ideaal, maar altijd beter dan een fabrieksgebouw. Bovendien zit ik nu naast de C-schans en daar wordt gesprongen door de meisjes en de vrouwen. En vooral bij de meisjes kan de strijd behoorlijk spannend zijn en daar heeft de ‘thuisclub’, in casu de Ljeppersklup Burgum, met Pytrix Westra een prima ijzer in het vuur. Eigenlijk is ze de beste van het hele pak, maar ze heeft één obstakel om te kunne winnen. En dat obstakel, die ‘stroffelstien’, heet Femke Rispens uit Niehove. Maar, JC zei het al, ‘elk nadeel hep se foordeel’: Femke Rispens gaat volgend seizoen over naar de vrouwen terwijl Pytrix Westra nog een jaar in de categorie meisjes mag springen.

geen finale
Deze wedstrijd, de tweede in de reeks om de Pollepleats Nationale Competitie, wordt gesprongen zonder finale, dus na vier sprongen weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Het scheelt tijd en dat is in deze tijd van het jaar belangrijk, het wordt al vrij vroeg donker. In ieder geval te donker om foto’s te maken en bovendien wordt het er voor de toeschouwers ook niet aangenamer op.

meisjes
Deze keer dus geen ‘famkes’, want aan deze nationale competitie doen ook ‘Hollanders’ mee en dus doet ook speaker Koos Wieling zijn commentaar tweetalig. In de categorie meisjes zijn het de beide Friezinnen Femke Rispens en Pytrix Westra die het laken naar zich toetrekken. Femke Rispens is dan wel geen Friezin, maar ze hoort wel het Friese kamp zeg maar. Rispens wint met 15.87m voor Pytrix Westra die niet verder komt dan 14.76m. Dat is trouwens een respectabele afstand en het geeft aan dat er met haar rekening moet worden gehouden, niet alleen nu, maar zeker ook in de nabije toekomst. Derde wordt Suzanne Mulder die 14.17m laat opmeten.

vrouwen
Bij de vrouwen staat er geen maat op Marrit van der Wal, want haar winnende 17.29m is meer dan een meter verder dan de verste sprong van Dymphie Baas-van Rooijen: 16.47m. Derde wordt Wendy Helmes met 15.44m.

jongens
In de categorie jongens is het geen verrassing dat Rutger Haanstra met een prima 18.22m de eerste plaats voor zich opeist, vóór Hidde van Dam met 17.80m en Guus Hoogland met 17.75m. Een podium dat er zijn mag en een belofte voor de komende seizoenen.

junioren
Dé verrassing van de avond is in feite het optreden van junior Reinier Overbeek. Hij begint met 17.61m, prima, maar wat hij daarna laat zien is werkelijk formidabel, in zijn tweede en derde sprong zwiept hij alsof het niets is twee keer over de magische grens van 21 meter! Eerst komt hij tot 21.25m en in zijn derde sprong komt hij zelfs tot 21.38m, voor een junior een ongekende afstand. Hij krijgt een staande ovatie van het publiek en moet waarschijnlijk een hele tube Midalgan op zijn schouder leegknijpen vanwege al die klappen van enthousiaste toeschouwers. Maar hij solliciteert in elk geval naar de overigens virtuele titel ‘man of the match’. Tweede in dit geweld wordt Daniël Cluistra met 19.74m en derde wordt Wietse Nauta met 18.08m.

senioren topklasse
Al snel blijkt dat om te winnen bij deze echte toppers een afstand van boven de 20 m vereist is. Freark Kramer voldoet daaraan met 20.39m. Met zo’n afstand kun je zo’n wedstrijd winnen, maar dat zit er niet in voor Freark Kramer. Thewis Hobma komt tot 21.29m. Jaco de Groot haalt in zijn eerste sprong de 20m net niet en ook Ysbrand Galama strandt in de 19 meter. Die tweede omloop levert wel meteen de beste afstand van de avond op, want Jaco de Groot haalt maar liefst 21.94m, de verste afstand ooit gesprongen op Friese bodem. Bobby Zwaagman komt tot 20.32m, Jan Teade Nauta zwiept er 20.73m uit en Thewis Hobma verbetert zich tot 21.34m. Maar die 21.94m van Jaco de Groot is de ganse concurrentie te machtig en dus wint hij, voor Thewis Hobma en Erwin Timmerarends, hij komt tot 21.17m. Met andere woorden: een podium waarmee je als organiserende club voor de dag kunt komen.

Binne Kramer
Kanaal 30