FIDEO: De earste fierljepwedstriid fan it seizoen

De skâns yn Burgum hat dizze simmer de primeur: de earste fierljepwedstriid fan 2020 sette sneon om 18.30 oere hinne útein. Fanwegen de coronamaatregels mochten der maksimaal 250 taskôgers by wêze. Omrop Fryslân fersoarge sneon lykwols in livestream, dus de thúsbliuwers hoegden neat te missen. It kommentaar waard fersoarge troch sportferslachjouwer Freark Wijma en fierljepper Bart Helmholt.

Spektakulêre fierljeprentree Bart Helmholt mei oerwinning en fierste ôfstân

Fierljepper Bart Helmholt hat sneon in spektakulêre comeback makke by de earste wedstriid fan it seizoen yn Burgum. Helmholt makke nei goed fjouwer jier syn rentree en wûn sneon de wedstriid yn de twadde klasse mei in ôfstân fan 20.94 meter. Dat is de fierste ôfstân dy’t dit seizoen ljept is.

Earste fierljepwedstriid

Letter sneontejûn begjint ek de wedstriid yn de earste klasse. Omrop Fryslân stjoert dy wedstriid live út fia www.omropfryslan.nl en op de Omrop-app.

Link naar bericht omrop fryslan.

IJzersterke comeback fierljepgrootheid Bart Helmholt

Bart Helmholt is tevreden na zijn 20,94 meter in Burgum. Foto: Henk Jan Dijks

Alsof er niets veranderd is in Friesland fierljepland. Legende Bart Helmholt maakte zaterdagavond na vier jaar zijn comeback in Burgum en noteerde meteen de verste sprong van de avond.

Daarmee werd hij overigens niet de koning van de avond. Die eer was weggelegd voor Sytse Bokma. Helmholt mocht namelijk nog niet meedoen met de topklassers, de 37-jarige politieagent uit Burgum kan pas na vijf wedstrijden in de tweede klasse promoveren naar het hoogste niveau. Helmholt reikte tot 20,94 meter, Bokma (Hindeloopen) tot 20,25 meter.

Helmholt was niet de enige voormalige topper die werkt aan een terugkeer op het hoogste niveau. Age Hulder en Oane Galama zijn ook matadoren die denken in dit coronaseizoen weer eliteljeppers te kunnen worden. Ook zij konden in Burgum terugkijken op een geslaagde rentree.

Bij de vrouwen toonde Marrit van der Wal aan dat de coronacrisis haar sportieve vorm niet heeft aangetast. De Nederlands kampioene uit It Heidenskip was op de schansen van Burgum ouderwets de beste. Na een 15,39 meter in de voorronde, kwam Van der Wal in de finale tot 16,70 meter.

De wedstrijd in Burgum was de eerste in een reeks van elf dit coronajaar. Woensdagavond wordt het ingekorte seizoen vervolgd in IJlst.

Bron Lc 18-7-2020

Talent Djurre vertelt over de start van het fierljep-seizoen

Uitzending jeugdjournaal 18-7-2020

Bij de sport fierljeppen is het de bedoeling om met een lange stok zo ver mogelijk over water te springen. Vandaag begint het nieuwe seizoen. Eigenlijk zouden de wedstrijden eerder beginnen, maar het seizoen werd door corona uitgesteld.

Talent

Vandaag kijken we mee met Djurre van 11. Hij is een enorm talent en mag als jongste van zijn team ook op een nog hogere schans springen.

Ik ben 11 en hier springen kinderen van 14 en 15 jaar. Dat is best spannend, maar komt wel goed.

Djurre

Djurre hoopt ooit Nederlands kampioen te worden.

Klik hier voor de uitzending filmbeelden

LC Live is woensdag 7 juli te gast bij Ljeppersklup Burgum

Na de aangekondigde versoepelingen van het kabinet op 24 juni ten aanzien van het coronovirus stelde de Nederlandse Fierljepbond meteen een nieuwe kalender op.
Dat betekent dat volgende week, op zaterdag 18 juli, er weer een fierljepwedstrijd plaats gaat vinden op Friese bodem, bij Ljeppersklup Burgum. Op dezelfde locatie zal op 19 september het Nederlands Kampioenschap georganiseerd worden.
LC Live is woensdag 7 juli te gast bij Ljeppersklup Burgum en gaat daar met voorzitter Hans Helmholt in gesprek over de door de coronacrisis verlate start van het fierljepseizoen.
Videolink klik hier

Ljeppers Boun: fierljepseizoen set op 18 july útein

It útstelde fierljepseizoen set op sneon 18 july útein mei it Keningsljeppen yn Burgum. It einiget op 19 septimber op datselde plak mei de Nederlânske kampioenskippen. Dat hat it Frysk Ljeppers Boun (FLB) tiisdeitejûn besletten nei in oerlis mei oansletten klups. Op 5 septimber wurdt it Frysk kampioenskip hâlden.

Oars soe it ljepseizoen al yn maaie úteinsette, mar it coronafirus smiet roet yn it iten en de wedstriden waarden útsteld oant 1 septimber. It ljepseizoen fan dit jier liket dochs net hielendal yn it wetter te fallen no’t de ferrommings op 1 july al yngean. “We binne wol hiel bliid, mar we hiene der net op rekkene. We binne optein en ferrast dat we wer oan de slach kinne”, leit Teije Dijk, foarsitter fan it Frysk Ljeppers Boun, út.

It bûn hie al in alternatyf programma makke. Elke feriening soe wol foar himsels traine en ynterne wedstriden hâlde, mar de kompetysje mei oare ferienings oangean mocht net. Dijk: “Dat hiene we krekt klear en we soene der heal july mei begjinne, mar no kinne we ynienen wol wer los.”

Rap omskeakeljen
Neffens Dijk wie it rap omskeakeljen: “We hawwe de nije situaasje bepraat mei de Nederlandse Fierljep Bond (NFB). Yn dizze coronakrisis hawwe we lyk mei elkoar oplutsen. We hawwe konkludearre dat we der dochs foar gean wolle en dat it dêrmei ek mooglik wêze soe om in Nederlânsk kampioenskip te hâlden op 19 july.”

It opsetten fan in nije aginda foel ta, leit Dijk út. De wedstriidkalinder dy’t foarich jier foar dit seizoen fêststeld wie, koe foar in part oppakt wurde en moast foar in part oanpast. “We hawwe mei de NFB en alle ferienings oerlein. De konklúzje wie dat we, mei in oantal oanpassings, wer hiel gau oan de slach koene.”

12 wedstriden
Der sille twa wedstriden de wike ljept wurde. “Dêrmei kinne der sa’n 12 wedstriden hâlden wurde. Dy tsjinje ek as kwalifikaasje foar de FK en NK.” Neffens Dijk hat de training fan de ljeppers net te lijen hân ûnder de ûnderbrekking. “Ljepsport moatte je it hiele jier mei dwaande wêze om yn kondysje te bliuwen. De sporters binne yn coronatiid ek trainen bleaun.”

Neffens Dijk hat it bûn finansjeel sjoen net in soad skea oprûn. “Wy misse in part fan it seizoen, dus we misse bygelyks entreejild. Oan de oare kant hawwe we nije sponsoaren. Dy hawwe net sein ôf te sjen fan harren donaasje.”

Wedstriidkalinder:
18 july: Burgum
22 july: Drylts
25 july: It Heidenskip
29 july: Winsum
31 july: Bûtenpost
5 augustus: Gryptsjerk
8 augustus: Winsum
12 augustus: It Heidenskip
15 augustus: Gryptsjerk
19 augustus: Bûtenpost
22 augustus: Drylts
Alle 1e klasse-wedstriden begjinne om 18.30 oere

Bysûndere wedstriden:
22 augustus: FK jeugd yn Drylts
5 septimber: Fryske kampioenskippen yn Winsum
12 septimber: Nasjonale Fierljep Manifestaasje op It Heidenskip
19 septimber: Nederlânske kampioenskippen yn Burgum

Bron: omrop Fryslan

Een comeback in coronatijd

Bart Helmholt, Frieslands beste fierlepper aller tijden, keert terug op de schansen en wil in september vlammen op het NK. Hier traint hij de Burgumer jeugd.


FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Bart Helmholt: ‘Ik wol it fierljeppen écht ôfslute, ik wol oer dy 22 meter’

Als het aan Bart Helmholt ligt, gaat de versoepeling van de coronamaatregelen nog even aan het fierljeppen voorbij. De in 2016 gestopte ljeplegende werkt aan een comeback en doet dat het liefst in alle rust. ,,En dan yn septimber noch ien kear flamme, hjir yn Burgum.’’
Zelfs een tractor kan er pietepeuterig uitzien als de bestuurder de imposante torso heeft van Bart Helmholt. Het is de 7-voudig Fries en Nederlands kampioen fierljeppen aan te zien dat hij de afgelopen jaren een – succesvol – uitstapje heeft gemaakt naar de Sterkste Man-competitie.
,,It is moai dat de skânsen hjir yn Burgum sa goed fearje’’, grijnst Helmholt terwijl hij lenig van de tractor springt waarmee hij zojuist het zandbed heeft geëgaliseerd. ,,Dat biedt perspektyf foar ien dy’t 105, 106 kilo waget.’’
Het is louter spiermassa. De inmiddels 37-jarige Burgumer werd sinds zijn afscheid van het fierljeppen, in 2016, tweemaal tweede bij het NK Sterkste Man en voelt zich sterker dan ooit. Intussen bleef hij zo nu en dan zijn (trainings)wedstrijdjes ljeppen. De gedachte aan een rentree begon vorig jaar serieuze vormen aan te nemen, toen hij als co-commentator bij Omrop Fryslân verslag deed van het FK in Winsum.
Helmholt nam zich voor om nog één keer alles uit de kast te halen om die zo vurig gewenste 22-metersprong te halen, opnieuw met steun van zijn vroegere trainers Arend Hofstee en Geert Hommes. Hij nam in 2016 afscheid als houder van het Nederlands record (21,64 meter), maar inmiddels is Jaco de Groot recordhouder met 22,21 meter.
,,Ik fiel dat ik it ek noch yn my ha om in 22-metersprong del te setten’’, zegt Helmholt kort voordat hij de Burgumer jeugd deze donderdagmiddag training gaat geven – dat mag gelukkig weer.
,,Fjouwer jier lyn wie it op. It gong te gek, dat lêste seizoen. Dat Nederlânsk rekord hat seis wike yn myn systeem sitten, alles die sear en ik naam te min rêst. Fysyk koe ik de klappen net mear ferwurkje. De motivaasje wie fuort, ik hie twa hiele jonge bern en myn ûnregelmjittige wurk by de plysje spile ek mei.’’
Dat laatste is onveranderd zo. Maar juist dankzij de krachtsport heeft de krachtspringer gemerkt dat het ljeppen hem nog altijd gemakkelijk af gaat. Dat merkte hij op clubkampioenschappen en ook bij de NFM in It Heidenskip, waaraan hij vorig jaar meedeed. En begin mei zweefde hij zelf ook weer ‘ouderwets’ naar de overkant. ,,It gong maklik, de test is slagge.’’
In het vroege voorjaar was het zijn streven om vóór 15 mei – vandaag dus – stabiel 20,5 meter te kunnen springen. Dan zou hij beginnen in de tweede klasse – als ‘herintreder’ moet dat – en alleen op zaterdagen wedstrijden ljeppen.
,,Trije sprongen, sûnder finales en gjin ferwachtings fan de minsken. Ideaal, ek mei myn wurk. Dat wie de rûte dy’t ik ynpland hie. Mar doe sette de coronacrisis alles op syn kop.’’
Aanvankelijk was Helmholt bang dat alle wedstrijden voor dit seizoen geschrapt zouden worden. Een rentree zou dan uitgesloten zijn; volgend jaar is hij te oud. Voorlopig is dit het scenario: op 5 september wordt het FK gehouden, op 19 september volgt het NK. Dat zijn vooralsnog de enige geplande ljepperijen voor 2020.
Het NK vindt plaats op zijn thuisschans, de in 2018 volledig opgeknapte accommodatie van Burgum. Het is een buitenkans die Helmholt voor geen goud wil laten liggen. Immers: juist dáár zit die 22-metersprong erin. ,,Dizze moaie skânsen, mei dat gruttere hichteferskil tusken barte en wetter, hat in folle langer sweefmomint. Krijst yn feite in heale meter kado.’’
,,Hoe minder wedstriden, hoe mear it oankomt op erfaring’’, weet Helmholt, die een geslaagde comeback in september júist ziet zitten als er niét al te veel wedstrijden aan vooraf gaan. Hij, met zijn onregelmatige werk, kan dan in alle rust trainen en van overbelasting is dan ook geen sprake. ,,En dan fanôf 1 septimber twa, trije kwalifikaasjewedstriden foar it FK ljeppe. Foar my soe dat geunstich wêze. Op myn ‘basis’ spring ik altyd in lytse 20 meter.’’
Bart Helmholt heeft het gevoel dat het nog niet helemaal klaar is, dat er na de fysieke malheur van 2016 nog iets moois moet komen. ,,Ik wol it ljeppen écht ôfslute, ik wol oer dy 22 meter. En echt allinne mar dit seizoen. Ien kear flamme, hjir yn Burgum. Dat wol ik. En dat kin.’’

Bron Lc 15-5-2020